Principios

Belaunaldiarteko ikaskuntza planteatzeko orduan, hainbat OINARRI hartu behar dira kontuan ikaskuntza hori eraginkortasun-baldintza onenetan gerta dadin.

Eransten den eskemak oinarri horiek jasotzen ditu, segur aski, belaunaldien arteko ikaskuntza programak abiarazten dituzten (dituzuen) entitateek, taldeek eta pertsonek abian jartzen dituzten talde-esperientzien eta praktiken ondorioz sortutako beste printzipio batzuekin osatuak izan daitezkeenak[1]:

Belaunaldien arteko ikaskuntzaren oinarrietara sarbidea

[1] Generations Working Together. Learning Through Intergenerational Practice. http://generationsworkingtogether.org/downloads/5252d276ca45a-GWT%20brochure%20FINAL.pdf